2011

Okres rozwijania współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Polskim Biurem ECDL. Zyskujemy kolejne uprawnienia egzaminacyjne propagujemy Certyfikację ECDL.

..