InsERT programy dla firm
Księgowość

INSERT – RachmistrzGT RewizorGT Rachmistrz nexo Rewizor nexo

Witaj w świecie nowoczesnych rozwiązań biznesowych od InsERT S.A. stworzonych z myślą o zaspokojeniu potrzeb małych i średnich firm na rynku polskim. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu dążeniu do doskonałości, oferujemy kompleksowe narzędzia wspomagające zarządzanie sprzedażą, finansami oraz księgowością, które charakteryzują się innowacyjnością, wszechstronnością i prostotą obsługi. Poznaj naszą gamę produktów, które są niezastąpionym wsparciem dla przedsiębiorstw w dynamicznym środowisku biznesowym.

RachmistrzGT
KPiR, ryczałt, VAT, deklaracje, środki trwałe

RachmistrzGT od Insert

Nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości, stworzony z myślą o firmach prowadzących księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikach podatku zryczałtowanego. Program ten, zalecany zarówno dla przedsiębiorstw prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, jak i dla biur rachunkowych, oferuje także podstawową obsługę płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikantGT.

 • Wszechstronność: RachmistrzGT umożliwia prowadzenie zarówno księgi przychodów i rozchodów, jak i ewidencji podatku zryczałtowanego, dostosowując się do różnorodnych potrzeb księgowych
 • Pełna obsługa VAT: Program pozwala na prowadzenie kompleksowej ewidencji VAT, włączając w to zakupy, sprzedaż, a także ewidencjonowanie transakcji unijnych
 • Zarządzanie aktywami: RachmistrzGT umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, jak również danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych
 • Kartoteka kontrahentów: Program obsługuje kartotekę kontrahentów oraz wspólników, z możliwością automatycznego księgowania składek ZUS i innych funduszy oraz obliczania zaliczek na podatek dochodowy
 • Obsługa wynagrodzeń: Zapewnia rozbudowaną obsługę wynagrodzeń, w tym ewidencję osobową, umów cywilnoprawnych i o pracę, oraz wystawianie rachunków i wypłat
 • Integracja i eksport: RachmistrzGT integruje się z systemem obsługi sprzedaży SubiektGT, a także umożliwia eksport danych do programu Płatnik ZUS oraz współpracę z innymi systemami

Rachmistrz GT, będąc częścią linii InsERT GT, oferuje kompleksowe rozwiązania księgowe, które są ergonomiczne i przyjazne dla użytkownika. Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań interfejsowych oraz bazując na Microsoft SQL Server, program ten stanowi efektywne narzędzie zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla biur rachunkowych. Więcej informacji na stronie producenta.

Rachmistrz nexo
KPiR, ryczałt, VAT, deklaracje, środki trwałe

Rachmistrz nexo, nexo PRO od Insert

Zaawansowany program do obsługi uproszczonej księgowości, stworzony specjalnie dla firm rozliczających się w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zarówno przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie swoją działalność, jak i biura rachunkowe znajdą w nim wsparcie dla swoich potrzeb.

 • Elastyczność i rozszerzone możliwości: Rachmistrz nexo PRO, będąc rozszerzoną wersją Rachmistrza nexo, oferuje większą elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki niemu można tworzyć własne raporty, opisywać zdarzenia gospodarcze według własnych kryteriów oraz dokonywać analizy zapisów z wykorzystaniem pól własnych.
 • Obsługa różnych form księgowości: Program umożliwia płynne przejście między różnymi formami księgowości, czyli prowadzenie zarówno księgi przychodów i rozchodów, jak i ewidencji podatku zryczałtowanego.
 • Pełna obsługa VAT: Rachmistrz nexo PRO pozwala na kompleksowe prowadzenie ewidencji i rozliczanie VAT, w tym zakupów, sprzedaży, rozliczeń metodą kasową oraz korekt VAT nieterminowych płatności.
 • Zarządzanie aktywami: Program umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia i remanentów.
 • Rozbudowana obsługa wynagrodzeń: Rachmistrz nexo PRO zapewnia podstawową obsługę wynagrodzeń, włączając w to ewidencję osobową, umów cywilnoprawnych i o pracę.
 • Integracja z innymi systemami: Program integruje się z innymi systemami z pakietu InsERT nexo PRO, takimi jak Subiekt nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO oraz Gestor nexo PRO, co zapewnia kompleksowe wsparcie dla różnych obszarów działalności firmy.

Rachmistrz NEXO to kompleksowe rozwiązanie, które dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i elastyczności stanowi niezastąpione narzędzie dla firm i biur rachunkowych, umożliwiając efektywną i precyzyjną obsługę księgowości. Więcej informacji na stronie producenta.

RewizorGT
Sprzedaż, magazyn, zestawienia, fiskalizacja

RewizorGT od Insert

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy, zaprojektowany specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości i standardami Unii Europejskiej. Ten wszechstronny program, przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych, jak i biur rachunkowych, oferuje kompletny zestaw funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej.

 • Elastyczne zarządzanie planami kont: RewizorGT umożliwia elastyczne zarządzanie planami kont, generowanie wzorcowego planu kont, automatyczne tworzenie kont kartotekowych oraz obsługę kont pozabilansowych
 • Rozbudowana dekretacja: Program oferuje rozbudowaną dekretację, dzięki której użytkownicy mogą podzielić dokumenty księgowe na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzować czynności oraz obsługiwać dekrety walutowe
 • Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami: RewizorGT zapewnia zaawansowane zarządzanie rozrachunkami, tworzenie, rozliczanie oraz ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach, a także możliwość rozrachunków wspólnych z SubiektemGT
 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: Program umożliwia kompleksową ewidencję i rozliczanie podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, włączając w to transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe i pozaunijne, oraz automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K
 • Funkcje specjalnie dla biur rachunkowych: RewizorGT oferuje funkcje dedykowane biurom rachunkowym, takie jak obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont między podmiotami, import dokumentów z pliku SubiektaGT, czy archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie
 • Możliwość rozszerzeń: Funkcjonalność programu można wzbogacić poprzez instalację specjalnych pakietów rozszerzeń, takich jak niebieski PLUS, zielony PLUS i czerwony PLUS dla InsERT GT, lub dodatek Sfera dla RewizoraGT, umożliwiający dostosowanie programu do specyficznych potrzeb firmy

RewizorGT, będąc częścią zintegrowanego pakietu InsERT GT, zapewnia wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy dzięki wykorzystaniu silnika bazy danych Microsoft SQL Server. To nie tylko narzędzie do prowadzenia księgowości, ale także partner biznesowy, który umożliwia kompleksową obsługę finansową przedsiębiorstwa. Więcej informacji na stronie producenta.

Rewizor nexo
sprzedaż internetowa, wysyłki kurierskie, integracje

Rewizor nexo, nexo PRO od Insert

Rewizor nexo PRO stanowi innowacyjne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając pełną księgowość. Doskonale sprawdza się również w biurach rachunkowych, dostarczając kompleksowych narzędzi do skutecznego zarządzania finansami. Rozszerzona wersja Rewizora nexo, Rewizor nexo PRO, została stworzona z myślą o potrzebach osób poszukujących elastycznego i wszechstronnego systemu finansowo-księgowego. Oprócz standardowej funkcjonalności, program oferuje szereg dodatkowych możliwości, takich jak wykorzystanie wielopoziomowych kont kartotekowych, tworzenie niestandardowych raportów i wydruków oraz personalizacja opisów zdarzeń gospodarczych. Dzięki tzw. punktom rozszerzeń i Sferze dla Rewizora, użytkownicy mają możliwość implementacji indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do charakteru działalności swojej firmy.

Główne możliwości Rewizora nexo PRO obejmują:

 • Płynną zmianę pomiędzy księgowością uproszczoną a księgami rachunkowymi.
 • Elastyczne zarządzanie planami kont, w tym generowanie wzorcowego planu, przenoszenie z poprzednich okresów oraz obsługa kont pozabilansowych.
 • Rozbudowaną dekretację, umożliwiającą podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania oraz zaawansowaną kontrolę kosztów.
 • Ewidencję i rozliczanie podatku VAT zgodne z obowiązującymi przepisami, włączając w to obsługę transakcji krajowych, wewnątrzwspólnotowych i zagranicznych.
 • Obsługę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także podstawową ewidencję wynagrodzeń oraz system rozliczeń właścicielskich.
 • Integrację z innymi modułami pakietu InsERT nexo PRO, takimi jak Subiekt nexo PRO czy Rachmistrz nexo PRO, oraz możliwość pracy zarówno w trybie jednostanowiskowym, jak i sieciowym.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO obejmują m.in. Sferę dla Rewizora, tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych, definiowanie własnych transakcji VAT oraz rozrachunków, obsługę magazynu walut oraz rozbudowane schematy dekretacji. Więcej informacji na stronie producenta.

RachmistrzGT Ustka, RewizorGT Ustka, Rachmistrz nexo Ustka, RachmistrzGT Słupsk, RewizorGT Słupsk, Rachmistrz nexo Słupsk, RachmistrzGT Sławno, RewizorGT Sławno, Rachmistrz nexo Sławno
FAQ

Pytania i odpowiedzi

Zanim zadasz pytanie, sprawdź poniższe odpowiedzi …

RewizorGT to tradycyjny system finansowo-księgowy, podczas gdy Rewizor nexo jest nowoczesną wersją, bardziej elastyczną i otwartą na dodatkowe rozwiązania.

RachmistrzGT umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości, ewidencję przychodów i rozchodów, obsługę VAT oraz podstawową obsługę wynagrodzeń.

Tak, Rachmistrz nexo PRO oferuje większą elastyczność, umożliwiając tworzenie własnych raportów, analizę zapisów według różnorodnych cech i rozliczanie rozrachunków ratalnie.

Tak, Rewizor nexo PRO jest częścią zintegrowanego pakietu InsERT nexo PRO, który obejmuje Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO i Gestor nexo PRO.

Rewizor nexo PRO oferuje m.in. możliwość tworzenia własnych raportów i wydruków, definiowanie własnych transakcji VAT oraz rozrachunków, obsługę magazynu walut i rozbudowane schematy dekretacji.

Tak, Rachmistrz nexo sprawdza się zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących samodzielnie działalność, jak i w biurach rachunkowych, dzięki swojej elastyczności i możliwości dostosowania do różnych potrzeb.

Serdecznie zapraszam do współpracy

Masz pytania lub wątpliwości? Zostaw namiar, oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie. Dopytamy o szczegóły, przygotujemy indywidualną ofertę, przygotujemy wstępne rozwiązania…