mob. (+48) 604 584 926. stacjonarny (+48) 59 727 9339 support@itprovider.pl

Podpis elektroniczny gotowy w 15 minut i spokój aż na 2 lata

E-Deklaracje, JPK, ZUS, ePUAP, eKRS, Umowy cywilno-prawne…

Najprawdopodobniej najtańsze certyfikaty kwalifikowane na rynku.

Najpopularniejsze zastosowania podpisu elektronicznego to:

  • Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
  • Kontakty drogą elektroniczną z ZUS (program Płatnik),
  • Podpisywanie JPK – jednolitego pliku kontrolnego,
  • Komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
  • Udział w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),
  • Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal-S24),
  • Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych,
  • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej