Polityka prywatności

Polityka Prywatności firmy IT PROVIDER Marcin Janka, Elizy Orzeszkowej 3, 76-270 Przewłoka, NIP: 8392612422 zwana dalej IT PROVIDER

Data: 01.01.2024

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz odwiedzenie naszej strony internetowej. W trosce o ochronę Twojej prywatności, przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która ma na celu wyjaśnienie, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jak dbamy o ich bezpieczeństwo.

2. Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma IT PROVIDER Marcin Janka, z siedzibą pod adresem ul. Elizy Orzeszkowej 3, 76-270 Przewłoka, NIP: 8392612422, adres e-mailowy: support@itprovider.pl. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: support@itprovider.pl.

3. Cele Przetwarzania Danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług zgodnie z zawartymi umowami,
 • obsługi klienta oraz odpowiedzi na Twoje zapytania,
 • realizacji transakcji i rozliczeń,
 • dostosowania treści naszej strony do Twoich preferencji,
 • prowadzenia analiz statystycznych w celu ulepszania naszych usług i działań marketingowych.

4. Źródło i Zakres Danych

Zbieramy Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • podczas rejestracji na naszej stronie internetowej,
 • podczas kontaktu z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej,
 • podczas zawierania umów z nami.

Zakres danych, które zbieramy, może obejmować m.in.:

 • Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania lub siedziby,
 • dane logowania.

5. Udostępnianie Danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane tylko w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, takim jak:

 • dostawcom usług płatniczych,
 • dostawcom usług kurierskich,
 • podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT w imieniu Administratora,
 • w przypadku rejestracji certyfikatu kryptograficznego – podmiotowi pośredniczącemu lub bezpośrednio wystawcy certyfikatu,
 • centrom danych,
 • przedsiębiorcom zajmującym się obsługą prawno-księgową Administratora,
 • organom administracji publicznej w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

6. Ochrona Danych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed utratą, nieuprawnionym dostępem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowym lub niezamierzonym zniszczeniem.

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zależności od konkretnego kontekstu, okres przechowywania danych może się różnić. Po upływie tego okresu Twoje dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte lub anonimizowane, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania ich w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badawczych lub zgodnie z innymi przepisami prawa.

8. Pliki Cookies

Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz zbierania informacji o sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

9. Twoje Prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym m.in. prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: support@itprovider.pl.

Proszę pamiętać, że zawsze jesteśmy gotowi dostosować naszą Politykę Prywatności do aktualnych wymagań oraz potrzeb naszych klientów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: support@itprovider.pl

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług.

Polityka prywatności IT PROVIDER